Téigh i mBun Gnímh

tusa uainn!

Bíonn ár bhfeachtais éifeachtach ag baint athrú amach. Tacaítear leo le reachtaíocht fhorásach a bhunaítear ar thaighde saineolach agus d’fhéadfaidís tionchar mór díreach a imirt ar an tsochaí s’againne. Ach tá tusa uainn chun go n-oibreoidh siad. Tá an oiread sin gníomhartha beaga is féidir leat a dhéanamh le cabhrú linn athrú a dhéanamh. Is beag am nó dua is gá a chaitheamh leo ceann ar cheann, ach bailíonn brobh beart.

Bealaí ar féidir leatsa cabhrú linn:

  • Léirigh tacaíocht d'athrú ar na meáin shóisialta agus sa phreas.
  • Sínigh na hachainíocha a thacaíonn lenár mbillí nó tabhair tacaíocht dár n-aighneachtaí polasaí.
  • Glac páirt in agóidí a bhaineann le polasaithe dár gcuid ina n-iarrtar athrú.
  • Bí ag freastal ar ár n-ócáidí feachtais ionas gur féidir linn an ghluaiseacht a fhorbairt le chéile.
  • Téigh i bpáirt linn agus déan obair ar son athrú in éineacht le daoine a bhfuil na spriocanna céanna acu.

Todhchaí faoi rath is ea todhchaí inbhuanaithe.

Tacaigh lenár bhfeachtais chun athrú dearfach a dhéanamh.