Sláinte agus Míchumas

BACK

Creideann an Comhaontas Glas gur cheart córas sláinte aon leibhéil a chruthú, a mhaoineofaí le gnáthchánacha agus a mbeadh teacht ag an uile dhuine air de réir riachtanas an othair.

Amanna feithimh sna hospidéil a laghdú

 • Áiseanna cúraim phríomhúil a threisiú
 • Seirbhís 24 uair fóin/ar líne a úsáid chun othair a theorú chuig an gcúram ceart
 • Tuilleadh cúraimí a tharmligean chuig paraimhíochaineoirí d’altraí ardoilte

Tá sé tuillte ag do phobal go n-éistfí leo agus a gcóras sláinte féin á phleanáil dóibh. Táimid ar son deireadh a chur le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Eagraíochtaí Cúraim Sláinte sa Phobal a chur ina áit ar mhaithe le liostaí feithimh na n-ospidéal a laghdú. Má tá brú níos lú ann sna rannóga éigeandála, cuirfear cóir leighis orthu níos tapúla má tá géarghá léi, ach ní ga duit dul chuig rannóg timpistí agus éigeandála le haghaidh na mionthinneas is féidir a chóireáil in ionaid cúraim phríomhúil.

An t-othar a chumhachtú

 • Tú a chur ag croílár do chúram sláinte
 • Teacht ar do thaifid a thabhairt duit
 • Botúin a admháil

Ba cheart go mbeifeá féin ag déanamh cinntí faoi do chúram sláinte féin agus foireann míochaine ag tacú leat i do roghanna cóireála. Tá an Comhaontas Glas ar son cúram sláinte atá dírithe ar othair. Tacaímid le straitéis ríomhshláinte a ligfeadh duit teacht ar do thuarascálacha cúraim achoimre. Agus má théann rud éigin ó mhaith, táimid ar son cúiteamh ‘gan locht’ agus imscrúdú ina dhiaidh sin.

Tacú le Cúramóirí

 • Ionaid Faoisimh Pobail do chúramóirí daoine faoi mhíchumas
 • Measúnuithe míchumais taobh istigh de thrí mhí
 • Meabhairshláinte a chuimsiú sa Straitéis Breoiteachta Fadtéarmaí

Má tá tú thíos le breoiteacht fhadtéarmach, nó má thugann tú aire do dhaoine atá thíos lena leithéid, tá tacaíocht tuillte agat. Aithníonn polasaí míchumais an Chomhaontais Ghlais gur cheart go mbeadh seirbhísí agus tacaí ar fáil le ligean do dhaoine de gach aon chineál cumais a saol a chaitheamh chomh maith agus chomh hiomlán agus is féidir leo.

Infheistíocht i nDrochshláinte a Chosc

 • Stíleanna maireachtála a chur chun cinn
 • Altraí scoile a cheapadh
 • Bheith dian ar chur chun cinn alcóil agus tobac

Má ghlactar smacht ar an tsláinte ó thús, is féidir an spleáchas ar an tseirbhís sláinte a laghdú. Eascraíonn cuid mhór tinneas ó stíleanna maireachtála sa lá atá inniu ann, mar sin tá ríthábhacht le cur chun cinn na sláinte chun iad a chosc. Creideann an Comhaontas Glas go bhfuil ról ríthábhachtach ag an oideachas sláinte sa pholasaí sláinte.

Léigh a Thuilleadh

Health PolicyHealth Policy