Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Seán Hartigan

Comhairleoir do Chathair Luimnigh Thoir

M’fhís

I believe that Limerick can become Ireland’s leading City of Nature and Health and that Limerick City East with its three river systems the Mulkear, Groody and Shannon is uniquely positioned to be the lungs of our Green city. Creidim go bhféadfadh Luimneach a bheith ar thús cadhnaíocht mar Phríomhchathair Dúlra agus Sláinte na hÉireann agus go bhfuil deis ar leith ann do Chathair Luimnigh Thoir, áit a bhfuil córas trí abhainn na Maoilchearna, na Grúdan, agus na Sionainne, le bheith mar scamhóga na cathrach.

Na rudaí a seasaim ar a son

Tá mé paiseanta faoin timpeallacht/comhshaol a chosaint agus creidim go bhfuil dlúthbhaint ag fadhbanna timpeallachta le tithíocht, sláinte, fostaíocht agus sonas. Tá an t-athrú aeráide agus caillteanas gnáthóg ag tarlú thart timpeall orainn agus caithfimid áiteanna maireachtála athléimneacha inbhuanaithe a fhorbairt, agus ní mór dúinn athruithe a dhéanamh go háitiúil chun seo a bhaint amach.

Mo thosaíochtaí

    • Protecting and enhancing our green spaces while availing of unique opportunities for development of green riverside corridors which will attract people, business & visitors to the area while also providing biodiversity space for the movement of flora and fauna.
    • Limerick City East has a strong rural heartland, if elected I will work to help develop industries which provide value-added locally produced products, which can be sold directly to the public through Initiatives like Castletroy farmers Market & the City Centre milk market.
    • I will work to make sure Limerick provides well-designed sustainable housing, schools, workplaces and community spaces for people of all ages and incomes.
    • Make public transport cheap and effective by providing segregated bus and bike corridors as well as park and ride facilities, cutting journey times on all our bus routes and making cycling safer.

Mo thaithí

Rinne mé staidéar ar an eolaíocht, an talmhaíocht, an ghairneoireacht agus ar an oideachas go leibhéal céime onóracha i gColáiste Oideachais Thuamhumhan agus in Ollscoil Luimnigh, agus bhain mé iarchéim sa bhainistíocht chomhshaoil amach i Londain. Tá cónaí orm i gceantar Chaisleán Uí Chonaill ó bhog mé féin ann le mo bhean chéile agus mo chlann 20 bliain ó shin. Tá mé ag obair san oideachas timpeallachta/comhshaoil le 25 bliain anuas, amhail obair le scoileanna glasa áitiúla ar bhainistiú dramhaíola, caomhnú uisce/fuinnimh agus taisteal inbhuanaithe. D’éirigh liom stop a chur le scrios gnáthóg i gContae Luimnigh. I work on the Learning about Forests program and An Taisce’s Living limerick Nature engagement program, in this role I have organised over 60 family-friendly wildlife events in 2018.