Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Séamus McMenamin

Iarrthóir don Uaimh

Spokesperson for Sláinte

M’fhís don Mhí

Creidim gur cheart go mbeadh daoine in ann a bheith ina gcónaí agus ag obair ina bpobail féin seachas bheith ag taisteal achar fada chun na hoibre i mBaile Átha Cliath.

 

Na rudaí a seasaim ar a son

Tá mé ar son pobail a chruthú atá chun tairbhe an uile dhuine.

Caithfimid beocht a chur i sráideanna ár mbailte agus na siopaí agus na spásanna folmha a líonadh arís. Caithfidh bailte a bheith againn ar féidir teacht orthu go héasca le háiseanna maithe páirceála, ina bhfuil spásanna poiblí a dtugtar aire mhaith dóibh agus a bhíonn ar fáil do chách, agus caithfidh pobail a bheith againn a fhreastalaíonn ar gach uile dhaoine, idir óg agus aosta.

Creidim go bhfuil an talamh ar iasacht againn ónár bpáistí agus gur cheart dúinn meas a léiriú uirthi dá réir.

 

Mo thosaíochtaí

Is iad na tosaíochtaí atá agam don Mhí ná feabhas a chur ar na gnéithe a fhágann gur áit chónaithe iontach í agus deiseanna nua a chruthú do dhaoine a bheith ina gcónaí agus ag obair go háitiúil sa chontae.

  • Seirbhísí sláinte a choinneáil sa Mhí agus seirbhísí pobail amhail cúram baile a fheabhsú.
  • Ospís a bhunú sa Mhí ionas gur féidir le hothair atá ag saothrú an bháis teacht abhaile go dtí an Mhí.
  • Obair a dhéanamh le gnóthaí agus eagraíochtaí áitiúla ionas go mbeidh an Mhí ina contae nach gcruthaíonn dramhaíl ar bith faoi 2020.
  • Feabhas a chur ar iompar poiblí, áiseanna rothaíochta (bealach glas don Mhí) agus iompar réigiúnach (líne iarnróid go dtí an Uaimh).

Mo thaithí

Is mé Urlabhraí Sláinte an Chomhaontais Ghlais. Oibrím mar dhochtúir teaghlaigh san Uaimh i gContae na Mí agus tá suim mhór agam i gcur chun cinn na sláinte. Creidim gur cheart an tseirbhís sláinte a atheagrú chun an tsláinte a chur chun cinn chomh maith le galair a bhainistiú.

Is comhalta boird agus iar-chathaoirleach de chuid NEDOC (North East Doctor On Call) mé agus tá mé páirteach in oiliúint mic léinn leighis agus dochtúirí fadbhunaithe.

Is ball de Ghrúpa Drámaíochta na hUaimhe mé, bhí me i mo dhochtúir rása le haghaidh chéim na hÉireann de Giro D’Italia agus bhí mé i mo dhochtúir foirne ag foireann idirchontae CLG na Mí chomh maith.

Tá suim mhór agam i gcúrsaí ceoil, teanga agus cultúir.