Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Pippa Hackett

Comhairleoir do Laois-Uíbh Fhailí

Spokesperson for Talmhaíocht, Oidhreacht agus Bia

M’fhís do Laois – Uíbh Fhailí

Is aoibhinn liom bheith i mo chónaí i Lár na Tíre – tá an oiread sin ar fáil ann. Samhlaím timpeallacht níos ilchineálaí mar áit chónaithe: bailte agus sráidbhailte beoga, tuath álainn agus réimse leathan áiseanna a cheapfaí le freastal ar an bpobal go léir.

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son chothrom na Féinne agus an ceart a dhéanamh. Tá mé tinn tuirseach den fhuarchúis agus den mheon ar nós cuma liom. Is maith liom ceannaireacht a thabhairt le sampla agus ní bheinn ag súil go ndéanfadh duine ar bith rud nach bhfuil déanta agam féin cheana féin. Ba mhaith liom bheith in ann daoine eile a spreagadh lena ndícheall a dhéanamh dóibh féin, dá muintir, dá bpobail agus don timpeallacht ina bhfuilimid go léir ag maireachtáil.  

Mo thosaíochtaí

Tá mo thosaíochtaí do Laois agus Uíbh Fhailí dírithe ar an bpobal. Aithním an tairbhe a bhaineann le pobal beoga a bheith ag duine mar áit le bheith i do chónaí, bheith ag obair, teaghlach a thógáil, bheith ag aclaíocht, ag caidreamh agus ag baint taitnimh as an saol.

  • Bailte agus sráidbhailte beoga: Tá cuid mhór bailte agus sráidbhailte gleoite againn, ach tá athnuachan agus athbheochan de dhíth ar chuid acu.
  • Timpeallacht agus oidhreacht nádúrtha: Tá neart is féidir a dhéanamh chun bithéagsúlacht, uisce agus acmhainní nádúrtha eile Lár na Tíre a fheabhsú, agus bheadh ról lárnach ag ár bpobail sa mhéid sin.
  • Feirmeoirí agus talamh feirme: Tá sé tábhachtach tacú le feirmeoirí agus iad a chosaint – dul i gcomhairle leo i gceart agus taíochta cheart a chur ar fail do sheirbhísí poiblí, m.sh. Tionscadal Píblíne na Sionainne agus Bealaí Glasa. Ba cheart tionscadail timpeallachta a fhorbairt le feirmeoirí na háite agus iad curtha in oiriúint don cheantar seo.
  • Deiseanna do ghníomhaíocht choirp: Aithníonn an luach mór atá ar ghníomhaíocht choirp agus ar aclaíocht i saol na ndaoine. D’fhéadfadh tionscnaimh shimplí éifeachtacha seo a fheabhsú; ba bhreá liom dá mbeadh raon reatha a bheadh ar oscailt don phobal ar fáil i Laois agus in Uíbh Fhailí.
  • Leas Ainmhithe: Is ceist ollmhór pobail é leas ainmnithe agus tugtar neamhaird air go minic. D’fhéadfaí neart a dhéanamh trí thionscadail leasa (de chuid an údaráis áitiúil, i scoileanna nó sa phobal) a bhíonn ag plé le cuid mhór de na ceisteanna seo, agus d’fhéadfaí triail á baint astu anseo i Laois agus in Uíbh Fhailí.

 

Mo thaithí

Tá BSc agam sa Talmhaíocht ó Ollscoil Essex, dioplóma iarchéime ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus PhD ó Ollscoil Luimnigh. Ghlac mé sos ó mo thaighde agus ón léachtóireacht acadúil chun mo chlann a thógáil. Tá cónaí orm ar fheirm orgánach mheasctha (ba diúil, caoirigh, cearca agus capaill) le m’fhear céile, Mark, agus ár gceathar clainne óg, gar do Ghéisill i gContae Uíbh Fhailí, i gcóngar theorainn Chontae Laoise. Tá mé gníomhach i gcuid mhór tionscadal i measc an phobail agus sna scoileanna sa dá chontae. Ar na róil atá mé a dhéanamh i láthair na huaire, tá mé i mo rúnaí agus i mo chinnire club óige, i m’eagarthóir ar nuachtlitir áitiúil, i mo stiúrthóir ar reathaíocht pháirce Dhroim Cáithe agus i mo chomhalta de choistí áitiúla spóirt.