Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Peter Kavanagh

Comhairleoir do Chluain Dolcáin

Spokesperson for An Ghaeilge

M’fhís do Bhaile Átha Cliath Meán

Is dáilcheantar ollmhór ilghnéitheach é Baile Átha Cliath Thiar Meán atá sínte ó imeall na cathrach go teorainneacha Chill Mhantáin agus Chill Dara. Tá fís agam de shaol níos fearr agus níos córa amach anseo do na daoine go léir a bhfuil cónaí orthu i gCluain Dolcáin, Baile Phámair, Leamhcán, an Caisleán Nua, Ráth Cúil, Sagard agus Briotás – saol ina mbeidh tús áite ag daoine, geilleagar atá inbhuanaithe agus rathúil do chách agus ina mbeidh oidhreacht don chéad ghlúin eile a bhféadfadh bród a bheith againn aisti.

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son na macántachta, an ionracais, agus na trédhearcachta. Níl ach an t-aon phlainéad amháin le comhroinnt againn agus táimid freagrach as an mbealach a n-úsáidtear na hacmhainní atá ar fáil dúinn. Tá gá againn le poist atá slán, tithíocht atá maith go leor agus inacmhainne, chomh maith le sochaí atá fíorchothrom.

Creidim go paiseanta sa chomhionannas. Creidim gur féidir leis an bpolaitíocht ghlas fíor-chomhionannas, poist inbhuanaithe agus áiteanna cónaithe ar bheagán tionchair a chur ar fáil. Tá sé in am dúinn an caighdeán beatha atá dlite dúinn mar shaoránaigh agus mar chónaitheoirí a éileamh.

Mo thosaíochtaí

Tá guth glas i nDáil Éireann de dhíth ar Bhaile Átha Cliath Meán le cinntiú go gcloisfear guthanna na ndaoine is mó atá imeallaithe sa tsochaí.  Má thoghtar mé, beidh na nithe seo a leanas mar thosaíochtaí agam:

  • Infheistíocht sa tithíocht: Tá fadhb na heaspa dídine níos measa ná mar atá Fine Gael sásta a admháil. Ní mór don Stát úsáid a bhaint as a shócmhainní agus a mhaoin le ceart chun áit chónaithe a chur sa Bhunreacht agus le cinntiú go bhfuil na háiteanna cónaithe seo maith go leor agus inacmhainne.
  • Infheistiú i ndaoine: Is bealach costéifeachtach é áiseanna cuí a chur ar fáil do dhaoine óga agus do sheanóirí le tacú le grúpaí sóisialta leochaileacha agus le caidreamh agus comhchuibhiú an phobail a fheabhsú. Is iad na daoine an tsócmhainn is fearr atá againn, agus dá réir sin, ní mór tacú le tuismitheoirí agus teaghlaigh óga agus leanúint de sin chun go mbeidh Baile Átha Cliath Meán curtha in oiriúint go hiomlán do dhaoine scothaosta.
  • Infheistíocht i gCultúr: Is iad ár dteanga agus ár gcultúr na sócmhainní is luachmhaire atá againn. Tá mé páirteach le fada an lá sa ghluaisteacht ar son stádas Líonra Gaeilge do Chluain Dolcáin. Agus an oiread sin áiseanna, taitneamhachtaí stairiúla agus cultúrtha againn seo, is féidir linn lárionad cultúrtha agus ceann scríbe do thurasóirí nach bhfuil a shárú le fáil a dhéanamh de Bhaile Átha Cliath Meán.
  • Infheistíocht i bhFáilte na hÉireann: aithneofar an Soláthar Díreach amach anseo mar cheann de na gnéithe is measa de stair an Stáit. Creidimse gur cheart fáilte chroíúil a chuir roimh na Nua-Éireannaigh agus pobail na n-imirceach agus sochaí níos fearr a chruthú do chách.

Mo thaithí

Is gníomhaí cearta teanga, iriseoir agus craoltóir mé, agus is mé duine de bheirt bhunaitheoirí imeachtaí an ‘Pop Up Gaeltacht’. Bhí mé i m’aistritheoir agus i m’oide tráth, agus tá cónaí orm i gCluain Dolcáin ar feadh nach mór mo shaoil go léir. Is gníomhaí pobail mé i gCluain Dolcáin ó bhí mé i mo dhéagóir, agus bhí mé páirteach i gcuid mhór feachtas den chéad scoth, amhail feachtas ‘Rally Round the Tour’, a raibh Ionad iontach Cuairteoirí an Cloigthí mar thoradh air.

Chuaigh mé isteach sa Chomhaontas Glas in 2016 agus tá mé gníomhach in athbhunú an Pháirtí i mBaile Átha Cliath Thiar Meán ó shin.

Cuireadh oideachas orm i gColáiste Chillian i gCluain Dolcáin, Ollscoil Mhá Nuad agus in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Is saineolaí mé ar pholasaí sóisialta agus ar dhul in aois gníomhach. Imrím daorchluiche leis na ‘Dublin City Hurricanes’, foireann atá bunaithe i gCluain Dolcáin. Tá cónaí orm i sráidbhaile Chluain Dolcáin le mo bhean chéile, Emma, agus ár mac óg. Is mé Urlabhraí Gaeilge an Chomhaontais Ghlais, chomh maith le bheith i mo stiúrthóir deonach ar Ionad Cultúrtha Áras Chrónáin agus ar Ionad Ealaíon RUA Red.