Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Patrick Costello

Comhairleoir do Chamaigh - Ráth Maonais

Spokesperson for Coimirce Shóisialta

M’fhís do Bhá Bhaile Átha Cliath Theas

Tá mé ag iarraidh go mbeidh forbairt Bhaile Átha Cliath níos dírithe ar phobail agus go mbeidh sé ina chathair inbhuanaithe beoga a thógtar ar mhaithe le leas na ndaoine.

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son infheistiú a dhéanamh i bpobail – obair a dhéanamh le cinntiú go bhfuil siad dea-phleanáilte, inbhuanaithe agus go bhfuil spás iontu do chách.

Mo thosaíochtaí

    • Tá gá le tithíocht phoiblí ardchaighdeáin i mBaile Átha Cliath – Caithfimid níos mó áiteanna cónaithe a thógáil, do dhaoine a baineann aois nó ioncam ar bith leo. Ach is beag foirgníocht atá ar siúl, bíodh sin poiblí nó príobháideach agus caithfear sin a athrú.
    • Tá gá le hiompar inbhuanaithe i mBaile Átha Cliath – ní mór dúinn tacú le rothaíocht, siúl agus iompar poiblí. Ní hamháin go gcabhróidh sé seo linn aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an athraithe aeráide, ach déanfaidh sé an chathair níos glaine agus níos inrochtana chomh maith.
    • Ní mór do Bhaile Átha Cliath fanacht ina chathair cruthaitheach – ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil spás ann do chultúr agus do chruthaitheacht ag gach leibhéal, agus tacaíocht á tabhairt do mhargaí, stiúideónna ealaíontóirí, grúpaí pobail agus don fhiontraíocht shóisialta.
    • Caithfidh Baile Átha Cliath aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide – ní mór dúinn an oiread agus is féidir linn a dhéanamh chun ár n-astaíochtaí carbóin a laghdú agus muid féin a ullmhú d’ardú leibhéil na farraige chomh maith.

Mo thaithí

Is oibrí sóisialta cosanta leanaí mé a d’oibrigh sna seirbhísí do dhaoine gan dídean agus d’andúiligh drugaí roimhe seo. Is cinnire gasóg mé chomh maith le bheith i mo chomhalta deonach boird i dtionscadal óige i gCromghlinn. Tá mé páirteach i gCoiste Tithíochta agus i gCoiste Pleanála Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i láthair na huaire.