Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Ossian Smyth

Teachta Dála do Dhún Laoghaire

Spokesperson for Sláinte

M’fhís do Dhún Laoghaire

Le cúig bliana anuas, tá mé ag obair ar do shon mar chomhairleoir contae den Chomhaontas Glas i nDún Laoghaire. Le linn na tréimhse sin, tá mé tar éis bualadh le cuid mhór díobh. Thosaigh an chuid is mó de na feabhsuithe a ndearna obair orthu mar mholtaí ón bpobal, amhail é a dhéanamh níos éasca do pháistí siúl agus dul ag rothaíocht ar scoil, cosc a chur ar fhiailnimh cheimiceach, agus feithiclí na Comhairle a athrú ó fheithiclí díosail go feithiclí leictreacha.

Tá an t-athrú aeráide ag bagairt ar ár dtimpeallacht áitiúil, ar chaighdeán ár mbeatha agus ar ár ngeilleagar. Tá géarghá againn le gníomhú ar son na haeráide anois agus ní mór aistriú cóir a bhaint amach, ionas nach bhfágfar duine ar bith ar an trá fholamh.

Tá cuid mhór de na nithe ba mhaith liom a athrú anois faoi smacht an rialtais lárnaigh. Seans nár smaoinigh tú riamh ar vóta glas a chaitheamh, ach anois an t-am leis sin a dhéanamh. Ba mhór an onóir dom ionadaíocht a dhéanamh ar do shon i nDáil Éireann agus is féidir liom sin a dhéanamh má chaitheann tú do vóta céadrogha dom.

Mo thosaíochtaí

  • An beartas iompair a athrú ó bhóithre a thógáil go hiompar poiblí, siúl agus rothaíocht.
  • Gach aon duine a bheith in acmhainn a n-áiteanna cónaithe a insliú, tionóntaí agus daoine ar bheagán ioncaim san áireamh.
  • An ghéarchéim easpa spásanna agus táillí móra in earnáil an chúraim leanaí a réiteach trí árachas stáit a chur ar fáil do sheirbhísí ríthábhachtacha.
  • An córas tionóntachta gan mhaith nach bhfuil chun leas na dtionóntaí ná na dtiarnaí talún a leasú.
  • Leanúint de bheith i m’ionadaí poiblí díograiseach agus é mar theist orm go bhfuil mé tiomanta do leas Dhún Laoghaire.