Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Louise Heavin

Comhairleoir do Bhaile Átha Luain - An Iarmhí

M’fhís do Bhaile Átha Luain

Tá an-deis fáis againn ós i gcroílár na tíre atáimid suite. Féachaim ar lár na tíre mar líonra pobal beoga a bhfuil ceangail mhaithe eatarthu agus iad á n-athnuachan don chéad ghlúin eile.

Na rudaí a seasaim ar a son

Creidim gur chóir tacú le pobail go háitiúil ar mhaithe le hathrú a dhéanamh, agus gur chóir go mbeadh an tsláinte, folláine agus inbhuanaitheacht amach anseo ina ngnéithe lárnacha den chinnteoireacht go léir.

Mo thosaíochtaí

    • Méadú a dhéanamh ar an soláthar tithíochta sóisialta agus inacmhainne gar do lár na mbailte agus na sráidbhailte. Ní mór seanfhoirgnimh atá folamh agus tréigthe a chosaint agus a nuachóiriú agus ár mbailte margaidh stairiúla a athbheochan. Ba chóir go mbeadh cóiríocht ar cíos ar ardchaighdeán, inacmhainne, slán agus éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de.
    • Bearta le dul i ngleic lenár n-easpa gnímh ó thaobh athrú aeráide de, ár n-oidhreacht nádúrtha a chosaint agus a fheabhsú, scéimeanna fuinnimh pobail a fhorbairt agus tacú a thuilleadh le seanfhoirgnimh a iarfheistiú.
    • Pobail ár mbailte agus na tuaithe a dhéanamh níos sábháilte agus é a dhéanamh níos éasca do dhaoine dul ag siúl nó ag rothaíocht, le naisc mhaithe iompair phoiblí agus le seirbhís leananbhanda ar féidir brath air.
    • Méadú a dhéanamh ar sholáthar na scoileanna ilchreidmheacha agus saolta ar fud an dáilcheantair. Ba chóir go mbeadh sé de rogha ag gach tuismitheoir oideachas a bheith curtha ar a bpáistí le teagasc reiligiúnach nó gan é.

Mo thaithí

Agus mé i mo ghníomhaí áitiúil agus i mo bhall de Ghlasaigh Lár na Tír, tá imeachtaí eagraithe agam faoi mheabharshláinte agus inbhuanaitheacht. Na feachtais is déanaí a raibh/a bhfuil mé páirteach iontu ná ‘Le Chéile ar son Tá’ (Together for Yes) agus ‘Tinn Tuirseach de Phlaisteach’ (Sick of Plastic). Is ailtire cleachta mé san earnáil tithíochta agus pobail chomh maith.