Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Liam Sinclair

Comhairleoir do Thamhlacht Láir

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son pobal. Pobail a oibríonn le chéile, a dtacaíonn gach leibhéal den rialtas leo agus cinntí á ndéanamh ag an leibhéal éifeachtach is ísle.

Mo thosaíochtaí

    • An timpeallacht/comhshaol – sráideanna glana, páirceann poiblí glana agus aer glan.
    • Iompar Poiblí – Déantar freastal réasúnta maith ar Thamhlacht. Ach cuireann an méadú ar chostais ualach ar dhaoine a bhíonn ag obair go dian agus ar gá dóibh taisteal chun oibre. Caithfimid costais iompair phoiblí a laghdú go mór chun an brú atá ar oibrithe a bhíonn ag éirí go luath ar maidin a laghdú, dream a maíonn Fine Gael gur mór acu iad mar dhea.
    • Tithíocht – Ní mór don Rialtas a bheith gníomhach sa mhargadh agus tithíocht a thógáil, idir shóisialta agus inacmhainne.
    • Poist Ardchaighdeáin – Caithfimid a chinntiú nach bhfuil dúshaothrú á dhéanamh ar dhaoine ina bpoist trí thacú le ceardchumainn a sheasann an fód ar son a leasa. Tá gá le híosphá a thugann dea-chaighdeáin maireachtála don duine agus le rialacháin chun daoine a chosaint ar obair neamhbhuan.