Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Liam Quaide

Comhairleoir do Mhainistir na Corann

M’fhís do Chorcaigh Thoir

Tá mé ag iarraidh go bhfásfaidh Corcaigh Thiar ar bhealach pleanáilte, ionas gur féidir freastal ar riachtanais na saoránach go léir a bhfuil cónaí orthu inti. Oibreoidh mé chun go mbeidh iompar poiblí nua-aimseartha, forbairt inbhuanaithe, seirbhísí sláinte, oideachais agus míchumais a gcuirtear maoiniú níos mó ar fáil dóibh ar fáil, agus chun go dtabharfar aire níos fearr dár spásanna poiblí.

Na rudaí a seasaim ar a son

Creidim i sochaí atá comhbhách agus cuimsitheach, agus a bhfuil geilleagar láidir mar bhonn léi. Is fearrde muid go léir é nuair a dhéanaimid infheistíocht inár bpobail trí dhea-sheirbhísí poiblí a chur ar fáil agus trí aire a thabhairt don timpeallacht.

Mo thosaíochtaí

    • Agus muid ag aistriú go geilleagar glas, tá mé ag iarraidh go mbainfidh Corcaigh Thoir tairbhe as fostaíocht inbhuanaithe san fhuinneamh glan agus san iarfheistiú. Oibreoidh mé chomh maith le cinntiú gur féidir lenár gcosaintí in aghaidh tuilte seasamh i gcoinne na hadhaimsire.
    • Oibreoidh mé ar son cúram sláinte ardchaighdeáin dár saoránaigh go léir. Tá sé mar aidhm agam seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú agus tacóidh mé le teaghlaigh agus lena riachtanais ó thaobh cúram leanaí de. Déanfaidh mé ceist tosaíochta den tranglam tráchta chomh maith.
    •  Tá mé ag iarraidh go mbeadh muintir Chorcaí Thoir in ann áiteanna cónaithe dea-thógtha inacmhainne a cheannach agus go mbeadh cíosanna réasúnta agus cinnteacht seilbhe ag tionóntaí.
    • Creidim gur cheart i bhfad níos mó acmhainní a thabhairt don Chomhairle Contae chun aire a thabhairt do spásanna poiblí ionas gur féidir linn go léir mórtas a bheith againn as ár bpobail. Oibreoidh mé chomh maith chun go gcuirfear níos mó áiteanna súgartha ar fáil do pháistí.

Mo thaithí

Is síceolaí cliniciúil mé atá ag obair sna seirbhísí meabhairshláinte do dhaoine fásta. Tá tuiscint thar a bheith domhain faighte agam tríd an obair seo ar chuid mhór dúshlán sóisialta a bhíonn roimh dhaoine. Bím go maith ag éisteacht agus ag réiteach fadhbanna mar gheall air sin chomh maith.