Rotate your phone

Once that's done you'll be able to
experience the Green Party website perfectly.

Hazel Chu

Comhairleoir do Pheambróg

Spokesperson for Fiontraíocht

M’fhís do Pheambróg

Tá mé ag iarraidh go mbeidh teaghlaigh na háite ag maireachtáil i sochaí chuimsitheach, fhorásach, inbhuanaithe. Má táimid leis seo a dhéanamh, caithfidh ionadaithe ilchineálacha láidre a bheith againn sa rialtas áitiúil agus náisiúnta. An fhís atá agam do Pheambróg ná pobal atá cuimsitheach, glan agus inbhuanaithe a chothú anseo.

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son na cuimsitheachta, polaitíocht fhorásach agus ar son sochaí atá níos fearr, níos glaine agus níos inbhuanaithe.

Mo thosaíochtaí

    • Más comhairleoir cathrach thú, is é an cinneadh is tábhachtaí is féidir leat a dhéanamh ná páirt a ghlacadh agus cinneadh a dhéanamh ar Phlean Forbartha na Cathrach. Seo an creat lena dtógfar cathair a oibreoidh i gceart. Is mian liom mo ghuth a úsáid le cinntiú go dtógfaimid cathair níos fearr agus níos inbhuanaithe.
    • Béim ar ghníomhú aeráide anois seachas amach anseo. Tá gá againn le gníomhú ceart aeráide agus is gá aistriú cothrom a chur i gcrích d’oibrithe i gcuideachtaí a mbeidh tionchar ag an aistriú go geilleagar glas orthu.
    • A chinntiú go bhfuil an chuimsitheacht i réim i ngach áit, gan beann ar ghnéas ná ar chine. Caithfidh lucht polaitíochta a bheith ina léiriú ar na daoine eágsúla atá páirteach sa tsochaí.
    • Ionadaíocht a dhéanamh ar son na ndaoine is leochailí agus iarraidh ar an rialtas agus brú a chur orthu a dteipeanna siúd a mhíniú. Caithfimid bearta níos nuálaíche a thabhairt isteach le dul i ngleic le fadhbanna práinneacha na tithíochta agus an chúraim sláinte.

Mo thaithí

Is céimí de chuid Óstaí an Rí agus Scoil Ghnó UCD Smurfit mé, agus d’oibrigh mé i Nua-Eabhrac, Hong Cong agus Sydney roimhe seo. Is mé Comhordaitheoir Náisiúnta an Chomhaontais Ghlais, Cathaoirleach an Choiste Feidhmiúcháin agus Urlabhraí Fiontraíochta an Pháirtí. Bím ag feachtasaíocht i m’am saor ar son na hilchineálachta agus an chomhionannais trí na meáin chumarsáide éagsúla.