Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Hazel Chu

Comhairleoir do Pheambróg

Spokesperson for Fiontraíocht

M’fhís do Pheambróg

Tá mé ag iarraidh go mbeidh teaghlaigh na háite ag maireachtáil i sochaí chuimsitheach, fhorásach, inbhuanaithe. Má táimid leis seo a dhéanamh, caithfidh ionadaithe ilchineálacha láidre a bheith againn sa rialtas áitiúil agus náisiúnta. An fhís atá agam do Pheambróg ná pobal atá cuimsitheach, glan agus inbhuanaithe a chothú anseo.

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son na cuimsitheachta, polaitíocht fhorásach agus ar son sochaí atá níos fearr, níos glaine agus níos inbhuanaithe.

Mo thosaíochtaí

    • Más comhairleoir cathrach thú, is é an cinneadh is tábhachtaí is féidir leat a dhéanamh ná páirt a ghlacadh agus cinneadh a dhéanamh ar Phlean Forbartha na Cathrach. Seo an creat lena dtógfar cathair a oibreoidh i gceart. Is mian liom mo ghuth a úsáid le cinntiú go dtógfaimid cathair níos fearr agus níos inbhuanaithe.
    • Béim ar ghníomhú aeráide anois seachas amach anseo. Tá gá againn le gníomhú ceart aeráide agus is gá aistriú cothrom a chur i gcrích d’oibrithe i gcuideachtaí a mbeidh tionchar ag an aistriú go geilleagar glas orthu.
    • A chinntiú go bhfuil an chuimsitheacht i réim i ngach áit, gan beann ar ghnéas ná ar chine. Caithfidh lucht polaitíochta a bheith ina léiriú ar na daoine eágsúla atá páirteach sa tsochaí.
    • Ionadaíocht a dhéanamh ar son na ndaoine is leochailí agus iarraidh ar an rialtas agus brú a chur orthu a dteipeanna siúd a mhíniú. Caithfimid bearta níos nuálaíche a thabhairt isteach le dul i ngleic le fadhbanna práinneacha na tithíochta agus an chúraim sláinte.

Mo thaithí

Is céimí de chuid Óstaí an Rí agus Scoil Ghnó UCD Smurfit mé, agus d’oibrigh mé i Nua-Eabhrac, Hong Cong agus Sydney roimhe seo. Is mé Comhordaitheoir Náisiúnta an Chomhaontais Ghlais, Cathaoirleach an Choiste Feidhmiúcháin agus Urlabhraí Fiontraíochta an Pháirtí. Bím ag feachtasaíocht i m’am saor ar son na hilchineálachta agus an chomhionannais trí na meáin chumarsáide éagsúla.