Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Grace O’Sullivan

Seanadóir

Spokesperson for Cosaint Timpeallachta/Comhshaoil, Acmhainní Nádúrtha, Gnóthaí Mara agus Turasóireacht

M’fhís

Is é an fhís uileghabhálach atá agam ná Éire agus í níos córa agus níos cothroime, áit a dtabharfaí tús áite do na daoine is leochailí sa tsochaí sa chinnteoireacht pholaitiúil go léir.

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son rochtana agus comhdheiseanna. Agus mé i mo mháthair agus i m’éiceolaíoch, tá mé ag iarraidh go bhfásfaidh mo pháistí aníos i dtír atá slán go héiceolaíoch agus a aithneoidh na réimsí cumais éagsúla atá acu, agus í sábháilte slán mar áit chónaithe. Tá mé ag iarraidh go mbeadh gach aon duine, beag beann ar a chumas nó ar a chúlra, in ann a bheith ag súil le dóthain pá agus áit chónaithe a bheith acu.

Mo thosaíochtaí

Tá daoine mar chéadtosaíocht agam in éineacht le folláine na sochaí i gcoitinne. Más daoine folláine muid, beidh an tír níos folláine chomh maith. 

  • Is mó ná nath cainte atá sa seanfhocal “is fearr an tsláinte ná an táinte”. Tá sláinte an duine agus sláinte na timpeallachta/an chomhshaoil ina cuid dhílis dár gcumas maireachtála agus tá sé seo mar thosaíocht agam.
  • Tá mé ag iarraidh go mbeadh riachtanais an phobail chun tosaigh i bpolasaí/beartas tithíochta ar bith agus san fhorbairt maoine – seo bunphrionsabal a bhaineann le dea-chaighdeán saoil a chur ar fáil dó chách.
  • Tosaíocht a dhéanamh de chosaint an tsaoil nádúrtha – an t-aer, an fharraige agus an talamh – fad is a chruthófaí poist inbhuanaithe ghlasa saoil.

Mo thaithí

Tá triúr clainne agam, agus is éiceolaí mé, chomh maith le bheith i mo speisialtóir oideachais timpeallachta. Bhí mé i mo ghníomhaí de chuid Greenpeace, i mo churadh surfála Éireannach tráth den saol, agus i m’fhiontraí glas. D’fhás mé aníos i dTrá Mhór i gContae Phort Láirge, rud a fhágann gur duine mé a bhfuil gean mór aici ar an dúlra, ar an timpeallacht agus ar an bhfarraige go háirithe. Bhí sé d’onóir agam dhá bhliain ó shin a bheith tofa mar chomhalta de Sheanad Éireann. Ó chuaigh mé le polaitíocht, tá mé ag obair ar choistí agus i measc an phobail réimsí éagsúla a bhfuil gné éiceolaíoch agus dhaonna ag baint leo, agus muid ag dul i ngleic go díograiseach le fadhbanna timpeallachta/comhshaoil agus sóisialta.