Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Éamon Ryan

Ceannaire an Chomhaontais Ghlais agus Teachta Dála do Bhá Bhaile Átha Cliath Theas

M’fhís do Bhá Bhaile Átha Cliath Theas

Samhlaigh Baile Átha Cliath agus forálacha pleanála agus réitigh tithíochta níos fearr i bhfeidhm ann, chomh maith le córas comhtháite iompair phoiblí ar ardchaighdeán agus méara/comhairle cathrach a bhfuil fíorchumhachtaí aige/aici/acu le cabhrú leis an gcathair a bheith ag feidhmiú i gceart.

 

Na rudaí a seasaim ar a son

Caithfimid réitigh chearta ar na fadhbanna atá romhainn a aimsiú, agus obair a dhéanamh le chéile chun an t-athrú atá de dhíth orainn a bhaint amach. An mana atá againn ná “smaoinigh go domhanda, gníomhaigh go háitiúil”, rud a tháinig ón tuairim go bhfuil ceangal idir aire a thabhairt don dúlra agus aire a thabhairt dá chéile. 

Caithfear tosú le fís fhadtéarmach dár gcathair. Seasaim ar son Bhaile Átha Cliath agus é curtha in oiriúint do na daoine atá ina gcónaí ann agus don timpeallacht.

Seasaim ar son Bhaile Átha Cliath ina bhfuil dea-oideachas agus obair sciliúil ar fáil dóibh siúd atá á lorg, ina bhfuil daoine in acmhainn teach a fháil ar cíos nó é a cheannach, agus áit a gcinntítear go bhfuil córas iompair phoiblí éifeachtúil iontaofa ar fáil, agus áit a gcinntítear gur féidir bheith ag rothaíocht agus ag siúl mar rogha shláintiúil le dul isteach go lár na cathrach agus le teacht amach as.

 


Mo thosaíochtaí

  • Réitigh radacacha nuálaíocha ar na fadhbanna atá roimh mhuintir na cathrach a chur chun tosaigh, idir shamhail cíosa costais sa tithíocht phoiblí agus éileamh go mbeidh 20% den bhuiséad caipitiúil ar iompar á chaitheamh ar shiúl agus ar rothaíocht, agus stocaireacht a dhéanamh ar son méara dírthofa do Bhaile Átha Cliath.
  • Ionadaíocht a dhéanamh ar son mhuintir mo dháilcheantair agus ar son bhaill an Chomhaontais Ghlais thar réimse leathan saincheisteanna, idir chabhrú le fadhbanna áitiúla a réiteach agus ionadaíocht a dhéanamh ar a son sa Dáil ó thaobh saincheisteanna náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.
  • Baile Átha Cliath a bheith ar na cathracha is inbhuanaithe, is sóisialta agus is cruthaithí ar domhan.

 

Mo thaithí 

Déanaim ionadaíocht do dháilcheantar Bhá Bhaile Átha Cliath Theas i láthair na huaire, ceantar a chuimsíonn áiteanna amhail Baile Átha Cliath 2, Baile Átha Cliath 4, Baile Átha Cliath 6 agus codanna de Bhaile Átha Cliath 6W.  Bhí mé i mo Theachta Dála roimhe seo do Bhaile Átha Cliath Theas ó 2002 go dtí 2011, agus bhí mé i m’Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ó 2007 go 2011.

Bhí mé i mo chathaoirleach tosaigh ar Fheachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath, agus bhí dhá ghnó rathúla á reachtáil agam sula ndeachaigh mé le polaitíocht, mar atá, Irish Cycling Safaris agus Siopa Rothar Belfield. Tá mé pósta le Victoria White, scríbhneoir, agus tá ceathrar clainne againn.