Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Dan Boyle

Comhairleoir do Chathair Chorcaí Theas-Láir

M’fhís do Chathair Chorcaí Theas-Láir

Féachaim ar Chathair Chorcaí Theas-Láir mar chroílár cathrach nua ina bhfuil daoine nua ag imeascadh leis an gcathair stairiúil. Ba mhaith liom smaointeoireacht nua a chothú in éineacht le bealaí difriúla níos fearr chun rudaí a chur i gcrích. Ba mhaith liom ár n-oidhreacht a chosaint agus a fheabhsú fad is a spreagtar forbairt na cathrach nua.

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son pleanáil ar mhaithe le daoine, chun gur féidir le daoine aonair agus pobail a bheith páirteach go hiomlán sna cinntí a imríonn tionchar ar a saol.

Mo thosaíochtaí

    • Tacú le baráiste abhann a thógáil mar an mbealach teicniúil is fearr le dul i ngleic le fadhbanna na dtuilte i lár na cathrach, rud a chosnódh ballaí stairiúla na gcéanna gan leaca coincréite a dhéanamh díobh.
    • Ról Chomhairle Cathrach Chorcaí mar údarás tithíochta a neartú, le cabhrú leis an líon mór aonaid tithíochta sóisialta atá de dhíth le freastal ar an éileamh a thógáil.
    • Forbairt Pháirc Ghleann Thrá Mhór agus ligean don phobal í a úsáid láithreach agus an oiread agus is féidir. Ba cheart go gcuimseodh an pháirc an talamh thart timpeall ar Chnoc Vernon sa Ghráinseach chomh maith agus ba cheart go gceanglófaí an talamh seo leis an bpríomhpháirc le droichead nua do choisithe thar an gCuarbhóthar Theas.
    • Cathair níos glaise a dhéanamh de Chorcaigh trí éifeachtúlacht fuinnimh a uasmhéadú sna foirgnimh phoiblí go léir; cabhrú le córas iompair phoiblí a mbaintear úsáid níos mó as a chruthú, agus féachaint le deireadh a chur le cur amú ar bith gan ghá a dhéantar in obair ar bith a bhíonn ar siúl ag Comhairle Cathrach Chorcaí.

Mo thaithí

11 bhliain mar chomhalta de Chomhairle Cathrach Chorcaí ar son thoghcheantair oirdheisceart agus Theas-Láir na cathrach. TD ar son dháilcheantar Chorcaí Theas-Láir sa 29ú Dáil. Leas-Cheannaire Sheanad Éireann sa 23ú Seanad.