Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Catherine Martin

Leas-Cheannaire an Chomhaontais Ghlais agus Teachta Dála

Spokesperson for Oideachas agus Scileanna

M’fhís do Bhaile Átha Cliath Ráth an Dúin

Cuirtear i gcuimhne dom i gcónaí an bhraistint iontach comhphobail atá i mBaile Átha Cliath Ráth an Dúin nuair a bhím amuigh ina measc.

Leanfaidh mé d’obair a dhéanamh chun comhphobal ina bhfuil comhionannas ceart a chruthú, agus é glas, inbhuanaithe, cuimsitheach, idirnasctha agus beoga  – ionas gur féidir linn pobal slán cothrom a léiríonn meas ar an timpeallacht/comhshaol agus ar ár sochaí a fhágáil ag ár bpáistí agus ag ár ngarpháistí.

 

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son polaitíocht ghlas fhiúntach agus ar son réitigh ghlasa fhiúntacha.

 Tá mé tiomanta tacú le gnóthaí áitiúla trí phleanáil cheart agus iompar níos fearr, agus trí scoileanna, seirbhísí sláinte, limistéir chaithimh aimsire agus taitneamhachtaí atá riachtanach chun gur féidir comhphobal ceart a chothú a chur ar fáil.

Throid mé ar son athrú ar an mbealach a gcuirimid chuig tithíocht a sholáthar, agus mé ag iarraidh ar an Stát samhail cíosa costais de thithíocht inacmhainne a chur ar fáil agus cabhrú le húinéirí tí atá ag plé le fabhtanna ina dtithe; throid mé ar son comhionannais sna scoileanna tríd an gcosc baiste a bhaint, agus ar son comhionannas pá ar fud na seirbhíse poiblí; agus throid mé ar son chaomhnú ár ndúlra agus ár n-oidhreachta nádúrtha chomh maith.

Leanfaidh mé d’obair a dhéanamh chun sochaí níos córa, níos sábháilte agus níos cuimsithí a chruthú, agus ar son Éire a bheith glas inbhuanaithe.

 

Mo thosaíochtaí

  • Infheistíocht sa tithíocht, sa tsláinte agus i bhfolláine ár gcomhphobal áitiúil
  • Ceist an athraithe aeráide a chur chun tosaigh ar an gclár oibre polaitíochta
  • Comhionannas ceart rochtana agus deise san oideachas
  • Poist a chruthú i ngeilleagar nuálaíoch glas
  • Ár dtír a bheith á rialú go cóir, go trédhearcach agus go héifeachtach

 

Mo thaithí

Tá triúr clainne agam agus bhí mé i mo mhúinteoir Béarla agus ceoil i bPobalscoil Naomh Tiarnán i nDún Droma ar feadh 15 bliana sular toghadh chun na Dála mé.

Tá ionadaíocht á déanamh agam do dháilcheantar Bhaile Átha Cliath Ráth an Dúin ó mhí Feabhra 2016, agus bhí mé i mo chomhairleoir ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin roimhe sin.

Toghadh mé i mo Leas-Cheannaire ar an gComhaontas Glas in 2011, agus is mé Urlabhraí Oideachais an Chomhaontais Ghlais chomh maith. San Oireachtas, tá mé i mo chomhalta den Choiste um Thodhchaí an Chúraim Meabhairshláinte agus den Choiste Oideachais agus Scileanna, agus tá mé i mo chathaoirleach ar Chácas Parlaiminteach na mBan san Oireachtas.