Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Alastair McKinstry

Comhairleoir do Chonamara Theas

M’fhís

Tá mé ar son Conamara a bheith inbhuanaithe, áit a bhféadfadh gach aon duine maireachtáil i dtimpeallacht a bheadh glan sábháilte, ina mbeadh tithíocht inacmhainne dhea-phleanáilte, pobail shlána agus iompar poiblí/bonneagar atá oiriúnach don fheidhm atá acu. Cuirfidh geilleagar inbhuanaithe poist, riachtanais sláinte, oideachais agus shóisialta ar fáil, in éindí le bóithre sábháilte do gach aon duine, go háirithe daoine óga agus seanóirí.

Na rudaí a seasaim ar a son

Tá mé ag feachtasaíocht le fada an lá ar son tithíocht ardchaighdeáin, agus d’oibrigh mé le Catherine Martin TD ar rún maidir le caighdeáin foirgníochta agus cosaint tomhaltóirí a ritheadh sa Dáil i mí Iúil 2017 le tacaíocht ó chuid mhór páirtithe éagsúla.

Mo thosaíochtaí

    • Bealaí glasa a bheadh ina gceangail idir Conamara, Bearna agus Cathair na Gaillimhe d’fhonn beocht nua a chur sa turasóireacht i gConamara agus chun go mbeidh sé sábháilte taisteal chun na hoibre chomh maith.
    • Iompar poiblí faoin tuath, ionas gur féidir maireachtáil gan charr gan deacracht; bóithre sábháilte:deisiú agus athchóiriú ár mbóithre don 21ú haois, seachas an 19ú haois.
    • Fuinneamh agus poist: tá méid ollmhór oibre le déanamh againn chun áiteanna cónaithe a iarfheistiú chun go mbeidh siad teolaí, slán agus inacmhainne de réir mar a thagann ardú ar phraghsanna fuinnimh; caithfimid ullmhú dó seo agus a chur ar chumas mhuintir na háite an obair seo a dhéanamh.

Mo thaithí

Is eolaí aeráide mé in Ionad na hÉireann don Ríomhaireacht Ardleibhéil in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá mé i mo chathaoirleach ar chraobh ONÉ, Gaillimh, de IFUT, Cónaidhm na hÉireann do Mhúinteoirí Ollscoile, agus tá mé i mo bhall de OneGalway, dream lena mbím ag obair ar fhadhb na heaspa dídine agus ar fhostaíocht neamhbhuan i nGaillimh.

Tar éis dom leath de mo shaol oibre a chaitheamh in earnáil na Teicneolaíochta Faisnéise, tá mé ag obair anois le háiseanna sár-ríomhairí na hÉireann ag ICHEC/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, le cabhrú leis an athrú aeráide a thuar agus le dul in oiriúint dó: cé na hiarmhairtí a bheidh air, céard is gá dúinn a dhéanamh chun iad a mhaolú agus le dul i oiriúint do na hathruithe atá le teacht. Bhog mé go Gaillimh ón gCéim i mBaile Átha Cliath sna 1990idí tar éis dom cáiliú san fhisic. Tá cónaí orm i Maigh Chuilinn in éindí le mo pháirtnéir, Therese, agus ár dtriúr gasúr.