An tSochaí

Sochaí chóir chothrom shláintiúil a sheasann le cearta agus ar mór léi éagsúlacht.
SIAR GO SMAOINTE

An teist atá orainn

Seo roinnt de na rudaí a d'éirigh linn a bhaint amach tríd an iliomad feachtas atá ar bun againn chun sochaí atá cóir, cothrom agus ilghnéitheach a chruthú.
  • Saoire agus sochar máithreachais níos mó do mháithreacha babaithe a rugtar go réamhaibí.
  • Páirteach san fheachtas chun an tOchtú Leasú a aisghairm.
  • Chruthaíomar an próiseas a raibh sé mar thoradh air gur tugadh isteach cuótaí inscne do pháirtithe polaitíochta aimsir thoghcháin.
  • Rinnemar deimhin de go raibh cearta páirtnéireachta lánúineacha aeracha agus leispiacha mar thosaíocht i gclár an rialtais, rud a thug isteach páirtnéireacht shibhialta, arbh chéim ríthábhachtach í i dtreo comhionann pósta.
  • D'éirigh linn rún a rith sa Dáil inar moladh úsáid a bhaint as dhá láithreán phoiblí atá suite go lárnach chun 3,000 áit chónaithe inacmhainne a chur ar fáil don phobal i mBaile Átha Cliath.
  • Thugamar isteach na chéad rialacha ar fhógraíocht dramhbhia atá dírithe ar pháistí.
SIAR GO SMAOINTE