Rotate your phone

Once that's done you'll be able to
experience the Green Party website perfectly.

An Comhshaol

Comhshaol atá faoi bhláth toisc go dtugtar aire mhaith dó agus toisc go n-aithnítear go bhfuil teorainn lena acmhainní fíorluachmhara.
SIAR GO SMAOINTE

An teist atá orainn

Seo roinnt de na rudaí a d'éirigh linn a bhaint amach agus muid ar thús cadhnaíochta i gcuid mhór feachtas chun ár dtimpeallacht nádúrtha a chosaint agus le tacú léi.
  • D'éirigh linn rún cuimsitheach a rith sa Dáil inar iarradh go mbunófaí limistéir mhuirí faoi chosaint.
  • D'éirigh linn méadú 5,000 heicteár a dhéanamh ar Pháirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin ar mhaithe le gnáthóga fiadhúlra a chosaint agus taitneamhacht a chur ar fáil do thurasóirí.
  • Rinneadh dúbailt ar thoilleadh fuinnimh inathnuaite na hÉireann taobh istigh de cheithre bliana faoinár stiúir, méadú nár sáraíodh ó shin.
  • Chuireamar maoiniú ar fáil don chéad bhealach glas rothaíochta nua-aimseartha, Bealach Mór Glas an Iarthair i Maigh Eo, rud atá ina eiseamláir do na cinn eile atá á bhforbairt ó shin.
  • Thugamar isteach na chéad phointí luchtaithe d'fheithiclí leictreacha chomh maith leis na chéad deontais le spreagadh a thabhairt do dhaoine feithicilí leictreacha a cheannach.
SIAR GO SMAOINTE