An Comhshaol

Comhshaol atá faoi bhláth toisc go dtugtar aire mhaith dó agus toisc go n-aithnítear go bhfuil teorainn lena acmhainní fíorluachmhara.
SIAR GO SMAOINTE

An teist atá orainn

Seo roinnt de na rudaí a d'éirigh linn a bhaint amach agus muid ar thús cadhnaíochta i gcuid mhór feachtas chun ár dtimpeallacht nádúrtha a chosaint agus le tacú léi.
  • D'éirigh linn rún cuimsitheach a rith sa Dáil inar iarradh go mbunófaí limistéir mhuirí faoi chosaint.
  • D'éirigh linn méadú 5,000 heicteár a dhéanamh ar Pháirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin ar mhaithe le gnáthóga fiadhúlra a chosaint agus taitneamhacht a chur ar fáil do thurasóirí.
  • Rinneadh dúbailt ar thoilleadh fuinnimh inathnuaite na hÉireann taobh istigh de cheithre bliana faoinár stiúir, méadú nár sáraíodh ó shin.
  • Chuireamar maoiniú ar fáil don chéad bhealach glas rothaíochta nua-aimseartha, Bealach Mór Glas an Iarthair i Maigh Eo, rud atá ina eiseamláir do na cinn eile atá á bhforbairt ó shin.
  • Thugamar isteach na chéad phointí luchtaithe d'fheithiclí leictreacha chomh maith leis na chéad deontais le spreagadh a thabhairt do dhaoine feithicilí leictreacha a cheannach.
SIAR GO SMAOINTE