An Geilleagar

Geilleagar nua a fhreastalaíonn ar dhaoine, ar phobail agus ar an dúlra.
SIAR GO SMAOINTE

An teist atá orainn

Seo roinnt samplaí de na nithe a d'éirigh linn a bhaint amach i gcuid mhór feachtais ghníomhaíochta dár gcuid chun geilleagar nua glas níos inbhuanaithe a chruthú.
  • Chuireamar deontais iarfheistithe ar fáil do bhreis is 100,000 áit chónaithe, rud a laghdaigh méid na mbillí tí agus na n-astaíochtaí.
  • Thugamar isteach an Scéim um Rothaíocht chun na hOibre chun go bhfágfadh na mílte duine a gcarranna sa bhaile.
  • Thugamar isteach an chéad chóras ticéid chliste d'iompar poiblí in Éirinn; díoladh breis is 2.5m cárta leap ó shin.
  • Rinneamar an leasú ba mhór le fiche bliain anuas ar an reachtaíocht pleanála d'fhonn dul i ngleic le róchriosú talamh forbartha.
  • Thugamar isteach cáin amhantair chun cur i gcoinne cnuasach talún agus chun spás a chur ar fáil do thithíocht.
SIAR GO SMAOINTE