Rannóg na Meán

Fiosruithe na Meán

Más mian leat fiosrú de chuid na meán cumarsáide a dhéanamh, déan teagmháil lenár nOifigeach Preasa agus Cumarsáide Straitéisí

Ian Carey

Teil: 01 636 9282 nó 01 679 0012

Fón Póca: 085 256 3552

Ríomhphost: press@greenparty.ie

Má tá ceist ar bith agat faoi threoirlínte dearaidh an Chomhaontais Ghlais, déan teagmháil lenár bPríomhoifigeach Cruthaitheach

Antóin McDermott

Teil: 01 636 9281 nó 01 679 0012

Ríomhphost: antoin.mcdermott@greenparty.ie