Grúpaí Glasa Áitiúla

Tá grúpaí áitiúla ag obair i do cheantar féin ar cheisteanna glasa

Tá daoine ar baill den pháirtí agus nach baill den pháirtí iad inár ngrúpaí áitiúla. Tá siad gníomhach ar fud na tíre maidir le ceisteanna glasa, agus bíonn cruinnithe, imeachtaí, léirsithe, agóidí agus ócáidí sóisialta rialta ar siúl acu. B’fhiú duit teagmháil a dhéanamh leo agus a fháil amach conas a d’fhéadfá cabhrú leo. Is féidir leat iad a leanúint agus an nuacht is déanaí uathu a fháil chomh maith ar na meáin shóisialta. Seo thíos na sonraí:

Ceatharlach / Cill Chainnigh
    

An Cabhán / Muineachán
    

An Clár
        

Glasaigh Chorcaí
        

Dún na nGall
    

Bá Bhaile Átha Cliath Thuaidh
    

Bá Bhaile Átha Cliath Theas
    

Baile Átha Cliath Láir
    

Baile Átha Cliath Fine Gall
        

Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh
    

Baile Átha Cliath Thiar Meán
        

Baile Átha Cliath Ráth an Dúin
        

Baile Átha Cliath Theas-Lár
    

Baile Átha Cliath Thiar

Dún Laoghaire
    

Gaillimh
    

Ciarraí

Cill Dara
        

Laois/Uíbh Fhailí

Luimneach
        

An Longfort / An Iarmhí
        

Lú /An Mhí Thoir
        

Maigh Eo
    

An Mhí
    

Sligeach / Liatroim / Ros Comáin
        

Tiobraid Árann
    

Loch Garman

Port Láirge
        

Cill Mhantáin