4th April 2019 | Irish Language, Press Releases

Cuirfear deireadh le “béalghrá” don teanga ar RTÉ – Comhaontas Glas

BACK

Tá an Comhaontas Glas tar éis tacú le ráiteas an Choimisinéara Teanga go bhfuil aschur Gaeilge RTÉ easnamhach.

Deir Urlabhraí Gaeilge an Chomhaontais Ghlais, Peadar Ó Caomhánaighatá ina iarrthóir toghchána i gCluain Dolcáin:  

“Cuirimid fáilte roimh an iniúchadh seo faoi Acht na Craoltóireachta a nochtann an fhírinne a bhí ar eolas ag Gaeil na tíre roimhe seo, nach bhfuil ach fíorbheagán d’aschur RTÉ sa Teanga Náisiúnta. Níl an béalghrá don teanga seo maith a dhóthain in aon chor, go háirithe agus TG4 á cháineadh faoi láthair as cláracha Gaeilge gan ach céatadán beag den dialóg i nGaeilge.”

Deir tuairisc bhliaintiúil an Choimisinéara go bhfuil roinnt mhaith de na seánraí atá dualgas ar RTÉ cláracha Gaeilge a dhéanamh iontu gan clár ar bith i nGaeilge nó gan ach fíorbheagán cláracha i nGaeilge.

Arsa an Caomhánach: “Tá an domhan craoltóireachta ag éirí casta, le seirbhísí sruthaithe teilifíse ar-líne le fail go forleathan. Sa domhan seo, caithfidh RTÉ cuimhneamh ar a ndualgais i leith chur chun cinn na teanga. Is air sin, agus ar chraoltóireacht ar mhaithe le leas an phobail, a ndíolaimid costas an cheadúnais.”

RTÉ must end “lip service” to Irish Language – Greens

The Green Party has today supported a statement by the Language Commissioner that RTÉ’s Irish language output is “seriously deficient”.

The Green Party’s Irish Language Spokesperson, Peter Kavanagh, who is running for a council seat in Clondalkin, said:

“We welcome the findings of the investigation carried out under the Broadcasting Act that reveal a stark truth well-known beforehand to Irish speakers, that RTÉ’s Irish language content is seriously deficient. This lip service to the language is not good enough, especially with TG4 currently under fire for producing some Irish language content with only a small percentage of Irish language dialogue.”

The annual report of the language commissioner for 2018 also said that some of the genres RTÉ is obliged to cover in Irish by the Broadcasting Act, were either “not catered for at all by RTÉ” or “only catered for in a very limited fashion”.

Kavanagh said: “The broadcasting world is becoming more complex, with ready access to online streaming services. In this changing world, RTÉ must be cogniscent of its role in promoting the Irish language. It is for this reason, as well as for public service broadcasting, that we pay the license fee.”