Ár mBille um Laghdú Dramhaíola

BACK

Ní mór dúinn an dramhaíl phlaistigh a chruthaímid a laghdú go práinneach. De réir na Náisiún Aontaithe, scaoiltear 8 milliún tonna plaistigh isteach san aigéan gach bliain. Is ionann seo agus trucail lán plaistigh a fholmhú isteach san fharraige gach nóiméad. Tugann an taighde le fios go bhfuil plaisteach slogtha ag 99% de na héin mara! Tá an dramhaíl phlaistigh ag carnadh ar fud na háite agus tá sé seo le feiceáil ar ár dtránna go háirithe.

 

Fuarthas amach i staidéar de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, go raibh plaisteach slogtha ag 73% de na héisc domhainfharraige ar a ndearna siad tástáil

 

Ach tá bealaí ann le dul i ngleic leis seo. Féachtar lenár mBille um Laghdú Dramhaíola, rud atá faoi bhráid coiste Dála i láthair na huaire, scéim aisíocaíochtaí éarlaisí a thabhairt isteach le haghaidh soithí óil, agus cosc a chur ar phlaistigh aon úsáide, amhail sceanra indiúscartha plaistigh agus cupáin caife nach féidir múirín a dhéanamh díobh. Táimid ag tuar go dtiocfadh laghdú ollmhór ar mhéid na dramhaíola plaistigh a chruthaítear in Éirinn dá rithfí seo.

 

Táthar ag tuar anois go mbeidh níos mó plaistigh ná éisc san fharraige faoi 2050 !

 

Na rudaí is féidir leat a dhéanamh

Cé gur éirigh linn ár mBille um Laghdú Dramhaíola a thabhairt chomh fada leis seo, tá moill á cur ag an Rialtas air anois. Caithfimid leanúint de bhrú a chur ar an Rialtas le cinntiú go rithfear an bille.

 

Léigh téacs iomlán ár mBille anseo:

An Bille um Laghdú DramhaíolaAn Bille um Laghdú Dramhaíola