An Ghéarchéim Thithíochta:
Ár mBille um Chathracha Beo

BACK

Tá géarchéim thithíochta agus easpa dídine ann, ach tá sráibhbhailte, bailte agus cathracha na hÉireann lán de láithreáin fholmha thréigthe. Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh iad a athnuachan trí úsáid a bhaint as na láithreáin mharbha seo arís.

Tá 27 n-áit chónaithe fholmha ann do gach aon duine a bhfuil cónaí orthu i gcóiríocht éigeandála.

 

Tá an reachtaíocht atá ann le húinéirí na láithreán seo a spreagadh lena n-úsáid i bhfad rólag. D’fhonn dul i ngleic leis seo, tá Bille um Chathracha Beo seolta againn, lena ndéanfaí na nithe seo a leanas:

 • Próiseas trédhearcach a chruthú trína gcuirfí láithreáin fholmha agus thréigthe leis an gclár.
 • An tobhach ar láithreáin thréigthe a mhéadú ó 3% go 7%.
 • Úinéirí tí atá i gcruachás a chosaint ar mhuirir.
 • A chinntiú go gcuirfí láithreáin atá níos lú san áireamh.
 • An tobhach ar láithreáin fholmha a mhéadú aon phointe céatadáin amháin in aghaidh gach aon bhliain iomlán a mbíonn an láithreán ar an gclár.

Nuacht ó Mheitheamh 2018.

DEA-SCÉALA! D’éirigh linn dul chun cinn a dhéanamh lenár mbille! Tá cuid de na hathruithe a moladh inár mbille curtha san áireamh ag an Rialtas i mBille eile um Pleanáil agus Forbairt.

 • Méadú ar na tobhaigh ar Láithreáin Fholmha agus Thréigthe go 7%
 • Deireadh leis an lúb ar lár a ligeann do láithreáin fholmha a bhfuil cothromas diúltach ag baint leo a bheith díolmhaithe ó thobhach na láithreán folamh.
 • Níos mó trédhearcachta faoin gcaoi agus faoin bhfáth a gcuirtear láithreáin fholmha leis an gclár.

Ach, tá fadhbanna ann go fóill:

 • Tá láithreáin thréigthe faoi bhun 0.05 heicteár díolmhaithe ó thobhach na láithreán tréigthe go fóill – d’fhéadfaí tionscadail tithíochta poiblí den chéad scoth a thógáil ar láithreáin sa chathair atá chomh mór leis sin.
 • Le fada an lá, is beag trédhearcacht phoiblí atá sa phróiseas trína gcuirtear láithreáin ar chlár na láithreán tréigthe. Tá a fhios againn go léir nach bhfuil an tobhach á ghearradh ag na húdaráis áitiúla agus caithfear na cúiseanna atá leis sin a nochtadh agus a fhiosrú .
 • Níl aon mhéadú de réir a chéile ar thobhach na láithreán tréigthe mar atá san Acht um Láithreáin Thréigthe faoi láthair.
 • Ní thiocfaidh na méaduithe ar thobhach na láithreán tréigthe go 7% i bhfeidhm ach ó 2020.
 • I láthair na huaire, ligeann an tAcht um Láithreáin Thréigthe d’údarás áitiúil an tobhach a mhéadú de réir a chéile gach aon bhliain suas go 10%; caithfimid a chinntiú go gcoinneofar seo.

Caithfear na fadhbanna seo a réiteach le cinntiú gur féidir linn ár sráidbhailte, ár mbailte agus ár gcathracha a athbheochan chomh luath agus is féidir.

 

Céard is féidir liom a dhéanamh?

Déan teagmháil le do Theachtaí Dála le hiarraidh orthu a chinntiú go bhfuiltear ag díriú ar na fadhbanna thuas atá gan réiteach go fóill.

 

Léigh téacs iomlán ár mBille

An Bille um Chathracha BeoAn Bille um Chathracha Beo