Cosain ár bhFiadhúlra:
Aisghair an tAcht Oidhreachta

BACK

Tá an tAcht Oidhreachta ina bhagairt ar thodhchaí na tuaithe – cabhraigh linn deireadh a chur leis an scrios!

Ar an 4 Iúil 2018, rith an Rialtas an Bille Oidhreachta, 2016, tríd an Oireachtas. Déanfaidh an mhír reachtaíochta seo an-chuid dochair dár bhfiadhúlra agus dár dtimpeallacht nádúrtha. Cuirfidh an Bille seo síneadh leis an tréimhse ina gceadófar do dhaoine tailte sléibhe a dhó agus sceacha a ghearradh, agus cuid den tréimhse sin le linn an tséasúir neadaithe atá ag cuid mhór éan. Is bagairt é seo ar chuid mhór speiceas atá i mbaol cheana féin.

 

An dúlra faoi bhagairt

Nuair a rith siad an reachtaíocht seo, bhí an Rialtas ag tabhairt neamhairde ar chomhairle agus ar mhíshásamh Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann, an Taisce, Cónaidhm Chumainn Bheachairí na hÉireann agus Cumann Lucht Curtha Sceach na hÉireann leis an mbille seo. Tá buarthaí curtha in iúl ag na heagraíochtaí seo go léir faoin tionchar a bheadh ag an reachtaíocht seo ar bhithéagsúlacht agus ar ghnáthóga.

  • An bhuíóg

Is scéimhiúil na héin iad buíóga agus is beag an chosúlacht idir iad agus éin eile in Éirinn. Dath álainn buí a bhíonn ar cheann agus ar íochtar na gceann fireann. Bíonn cuma i bhfad níos dorcha ar na cinn bhaineanna a mbíonn dath dubh ar chuid mhór dá gceann agus dá mbrollach.

Tá laghdú 90% tagtha ar líon na mbuíóg in Éirinn le 25 bhliain anuas agus ceaptar go bhfuil siad go mór i mbaol a dhíothaithe mar gheall air sin. Ós rud é go mbíonn siad ag neadú i mí Lúnasa, scriosfaí cuid mhór dá neada agus mharófaí cuid mhór dá ngearrcaigh dá gcuirfí síneadh leis an séasúr gearrtha sceach.

  • An crotach

Is lapaire sainiúil é an crotach. Tá sé éasca é a aithint ar a chuarghob caol. Tá dath donn liath air chomh maith le stríocaí dorcha. Déanann sé feadaíl chaol ar deacair gan í a aithint.

Tá laghdú 80% tagtha ar líon na gcrotach le 40 bliain anuas. Níl ach 120 péire crotach pórúcháin fágtha in Éirinn anois. D’fhéadfadh an síneadh seo le dó na dtailte sléibhe go mí an Mhárta an speiceas seo a dhíothú trí chur isteach ar a ghníomhaíochtaí neadaithe agus cosc a chur le teacht aniar líon na gcrotach.

 

Céard is féidir liomsa a dhéanamh?

Sínigh an achainí a d’eagraigh grúpaí atá i gcoinne scriosadh seo an chomhshaoil.

Déan teagmháil leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le cur in iúl di go bhfuil tú i gcoinne na reachtaíochta seo.