Ár nAighneacht Réamhbhuiséid le haghaidh 2019

BACK

Táimid ag cur fís mhalartach i láthair d’infheistíocht inár ngeilleagar, agus muid ag féachaint le dul i ngleic leis na fadhbanna is mó práinn atá ag muintir na hÉireann – le béim ar leith ar thithíocht, oideachas agus iompar.

Tá réitigh á moladh againn le cabhrú le gach duine cur fúthu in áit chónaithe chompordach inacmhainne.

Ag an ma céanna, táimid ag féachaint le hinfheistíocht a dhéanamh inár bpáistí agus inár ndaoine óga i gcoitinne trí bhunscolaíocht agus meánscolaíocht saor in aisce a chur ar fáil dáiríre; seo ceann de na hinfheistíocht is tábhachtaí is féidir linn a dhéanamh i dtodhchaí na hÉireann.

Tá a fhios againn chomh maith nach n-oibreoidh an geilleagar agus nach meallfaidh sé infheistíocht ach sa chás gur féidir le daoine taisteal go glan agus go héifeachtúil ón mbaile go hobair, ar scoil nó go coláiste. Sin an fáth a bhfuil athchothromú mór caiteachais phoiblí ar iompar ar mhaithe le hiompar poiblí agus rothaíocht ag teastáil uainn agus an fáth a bhfuilimid ag féachaint le taisteal saor in aisce a chur ar fáil do mhic léinn a bhíonn ag taisteal go/ón gcoláiste nó ó chúrsaí oiliúna.

Ní mór do rialtas ar bith gach seans a thabhairt dá dhaoine saol sona faoi rath a bhaint amach.

Seo thíos na cúig phríomh-mholadh Ghlasa atá á ndéanamh ag an gComhaontas Glas nach bhfeicfidh tú i mbuiséad an rialtais.

1. €1 billiún sa bhreis do thithíocht agus do dhaoine gan dídean

>

 

2. Bíodh Bunscolaíocht agus Meánscolaíocht Saor In Aisce ar Fáil Dáiríre

 

3. Bíodh Iompar Poiblí Saor In Aisce Ann do Mhic Léinn

>

 

4. An Tacaíocht Airgeadais do Churamóirí sa Bhaile a Dhúbailt.

>

 

5. An Cháin Bhreisluacha ar Dheisiúcháin a Laghdú.

>

Níl ansin ach cúig cinn dár moltaí, agus tá cuid mhór smaointe iontacha le léamh inár n-aighneacht. Cliceáil anseo chun é a léamh.