Ár mBille um Fhuinneamh Pobail

BACK

Cumhacht don Phobal

I mí na Samhna 2017, chuir an Comhaontas Glas an Bille um Fhuinneamh Pobail faoi bhráid na Dála. Agus an reachtaíocht seo á cur chun cinn againn, tá súil againn gur féidir an bealach a ghintear fuinneamh agus an úinéireacht faoina bhfuil sé in Éirinn a athrú.

 

 

An fáth a bhfuil tábhacht lenár mbille

Féachann ár mbille le pobail áitiúla a chumhachtú trína chinntiú go dtabharfar an deis dóibh 30% ar a laghad de thionscadal fuinnimh in-athnuaite ina gceantar féin a cheannach.
Ba chéad chéim é seo i dtreo líonra tionscadail fuinnimh pobail a chruthú in Éirinn, ar aon dul leis na cinn siúd a bhfuil rath chomh mór sin orthu i gcuid mhór tíortha Eorpacha eile.

 

 

Míniú ar chláir agus ar chomharchumainn fuinnimh pobail

D’fhágfadh earnáil fuinnimh in-athnuaite a bheadh leathnaithe agus dírithe ar phobail áitiúla go dtarlódh infheistíocht go háitiúil agus go gcruthófaí poist go háitiúil trí ligean do phobail áitiúla tairbhe dhíreach a bhaint as an aistriú go geilleagar ísealcharbóin.

 

Céard is féidir liomsa a dhéanamh?

Déan teagmháil le do Theachtaí Dála agus iarr orthu tacú le Bille an Chomhaontais Ghlais um Fhuinneamh Pobail le ligean do phobail áitiúla sciar 30% a bheith acu i ngach forbairt áitiúil fuinnimh in-athnuaite.

Léigh téasc iomlán ár mbille anseo:

Bille um Fhuinneamh PobailBille um Fhuinneamh Pobail