Aistriú Cóir a chinntiú

BACK

Cuid dhílis é an tAistriú Cóir de mheascán an Cheartais Aeráide. Más éard atá sa Cheartas Aeráide ná a chinntiú nach bhfágfar oibrí ná pobail ar bith ar an trá fholamh agus muid ag gníomhú go práinneach chun saol níos fearr, níos sábháilte agus níos inbhuanaithe amach anseo a chruthú, modh is ea an tAistriú Cóir trína gcinnteoimid go gcosnófar cearta oibrithe agus comhphobal agus muid ag dul i ngleic le dúshlán an athraithe aeráide.

Tá cuid de na hacmhainní fuinnimh in-athnuaite is fearr ar domhan ag Éirinn, rud a fhágann gur féidir linn aistriú go córas fuinnimh atá go hiomlán in-athnuaite  gan aon agó. Ach caithfidh an t-aistriú seo a bheith dea-phleanáilte, idir é a bheith cothrom go sóisialta agus stuama go héiceolaíoch. Sheolamar ár mBille um Aistriú Cóir toisc go dtuigimid go gcaithfidh gluaiseacht an lucht oibre a bheith glas amach anseo. Táimid ag iarraidh go mbunófaí Coimisiún Náisiúnta um Aistriú Cóir chun oibrithe, pobail, fostóirí agus gníomhaireachtaí stáit a thabhairt le chéile, agus le cinntiú go ndéanfar an t-athrú go geilleagar atá slán ó thaobh na haeráide de chomh tapa agus chomh cothrom agus is féidir.

Déan teagmháil le do Theachta Dála áitiúil agus iarr air/uirthi tacú le Bille an Chomhaontais Ghlais um Aistriú Cóir.