Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Bíodh Áiteanna Cónaithe ar Cíos ina nÁiteanna Cónaithe Slána.

BACK

Faigheann níos mó daoine bás gach bliain d’ailse scamhóige de dheasca gás radóin ná mar a fhaigheann bás de dheasca timpistí bóthair. Ach níl aon cheangal dlí ar thiarnaí talún tástáil radóin a dhéanamh (ar chostas <€50), agus na háiteanna cónaithe ar leo iad a dhéanamh sábháilte agus saor ó radón más gá (ar chostas <€1000). Ligfidh ár mBille um Áiteanna Cónaithe Slána dó seo tarlú.

Cláraigh, le do thoil, chun scéala a fháil uainn faoinár mBille um Áiteanna Cónaithe Slána, go háirithe faoi na rudaí is féidir leat a dhéanamh chun go rithfear é. Caithfimid a chinntiú go bhfuil na háiteanna cónaithe ar cíos sa tír seo saor ó radón agus iad slán. Tá gá againn le cúnamh uait le cinntiú go ndéanfar dlí den bhille tábhachtach seo.