Bíodh Áiteanna Cónaithe ar Cíos ina nÁiteanna Cónaithe Slána.

BACK

Faigheann níos mó daoine bás gach bliain d’ailse scamhóige de dheasca gás radóin ná mar a fhaigheann bás de dheasca timpistí bóthair. Ach níl aon cheangal dlí ar thiarnaí talún tástáil radóin a dhéanamh (ar chostas <€50), agus na háiteanna cónaithe ar leo iad a dhéanamh sábháilte agus saor ó radón más gá (ar chostas <€1000). Ligfidh ár mBille um Áiteanna Cónaithe Slána dó seo tarlú.

Cláraigh, le do thoil, chun scéala a fháil uainn faoinár mBille um Áiteanna Cónaithe Slána, go háirithe faoi na rudaí is féidir leat a dhéanamh chun go rithfear é. Caithfimid a chinntiú go bhfuil na háiteanna cónaithe ar cíos sa tír seo saor ó radón agus iad slán. Tá gá againn le cúnamh uait le cinntiú go ndéanfar dlí den bhille tábhachtach seo.