Ár nAighneacht Réamhbhuiséid le haghaidh 2020

BACK

Agus an Rialtas á n-ullmhú féin chun an chéad bhuiséad den leathscór bliain nua a fhógairt – leathscór bliain ar mhaith linn go mbeidís ina ‘leathscór bliain gníomhaithe aeráide’ – seo comharthaí a thugann le fios go dteipfidh ar a mbuiséad arís an tír a chur ar bhóthar a leasa tríd an ngníomhú agus an t-athrú ó bhonn atá ag teastáil go géar a dhéanamh, ar mhaithe leis an aeráid, an bhithéagsúlacht agus ar mhaithe le sochaí chóir chomh maith.

Tá léirithe ag an Rialtas arís agus arís eile nach dtuigeann siad seo.

Rinneamar cur síos an tseachtain seo caite ar ár moltaí malartacha do Bhuiséad 2020, agus muid ag iarraidh:

  • Pacáiste €1.1bn le dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide agus bithéagsúlachta, lena n-áirítear: €475m le haghaidh iompar inbhuanaithe, €100m le haghaidh athfhoraoisiú agus €75m le haghaidh feirmeoireacht orgánach.
  • Infheistíocht €300m san oideachas agus €275m sa bhreis do thuismitheoirí trí thuilleadh airgid don Mhéadú do Leanbh Cáilithe (IQC).
  • Ciste €300m chun tithíocht cíosa costais a chur ar fáil agus €200m a infheistiú i gclár mhór um iarfheistiú.

Féach ar na príomhphointí ónár bpreasócáid aighneachta réamhbhuiséid nó léigh na moltaí uile anseo.

Agus í ag fógairt na hinfheistíochta €1.1 billiún atáimid a mholadh chun geilleagar ísealcharbóin a chruthú, dúirt ár nUrlabhraí Airgeadais Neasa Hourigan gur athrú é seo go geilleagar nua ciorclach a thabharfaidh tús áite don chaighdeán beatha agus do leas na ndaoine is leochailí sa tsochaí.

“Todhchaí na tíre atá inár ndaoine óga gan aon agó. Cuid dhílis den cheartas aeráide is ea infheistíocht a dhéanamh iontu ar bhealach cóir forásach, agus is ceartas sóisialta atá i dteachtaireacht na nGlasach,” a dúirt Urlabhraí Oideachais an pháirtí, Catherine Martin TD le tuairisceoirí, agus í ag fógairt na hinfheistíochta san oideachas agus sa choimirce shóisialach atáimid a mholadh.

“Ó thaobh gníomhú aeráide de, tógfaidh sé roinnt blianta orainn dlús a chur le cruinniú na n-acmhainní atá de dhíth orainn,” arsa Ceannaire an Chomhaontais Ghlais, Éamon Ryan TD, agus é ag míniú dearcadh deich mbliana ár n-aighneacht réamhbhuiséid. “Tógfaidh sé seo am. Tugann an aighneacht réamhbhuiséid seo le fios go bhfuilimid ag tosú ar an mbóthar sin.”