Méara Dírthofa do Bhaile Átha Cliath

BACK

Lig do Bhaile Átha Cliath vótáil!

Samhlaigh dá mbeadh méara ag Baile Átha Cliath a bheadh cuntasach do mhuintir na cathrach. D’fhéadfadh an duine seo a bheith cuntasach as na seirbhísí go léir a chuirfeadh ár gcathair ar fáil, amhail iompar, tithíocht, cultúr na cathrach agus forbairt pobail. D’fhéadfadh na cumhachtaí feidhmiúcháin a bheadh ag méara dírthofa cabhrú go mór leis an ngéarchéim tithíochta atá ann faoi láthair, agus leis an ngéarchéim iompair atá ag teacht chun cinn, a réiteach. Má theipeann ar an duine seo na nithe seo a dhéanamh, ní thoghfar arís é/í. Tá teist air seo mar mhodh le cathracha maithe atá á reachtáil i gceart a chruthú ar fud an domhain.

Tá téarma oifige 4 bliana ag Méara Londan. I mBaile Átha Cliath, níl ach téarma 12 mhí ag an Ardmhéara agus is beag cumhacht atá aige/aici le hathrú a dhéanamh

An dóigh leat gur smaoineamh maith é seo? Bhuel chuir an Comhaontas Glas bille faoi bhráid an Oireachtais in 2016 chun sin a dhéanamh. Seo 2019 anois agus níl rud ar bith tarlaithe go fóill. Tá ráite ag an Rialtas go bhfuil siad ar son an togra seo, ach níl rud ar bith déanta acu chun é a thabhairt i gcrích, amhail reachtaíocht a rith nó trí vóta poiblí a shocrú faoin ábhar tábhachtach seo.

 

Céard a dhéanfadh Méara a bheadh tofa go díreach?

Bhunódh an togra seo dár gcuid post Méara mar chúram feidhmiúcháin comhordúcháin idir cheithre Údarás Áitiúla Bhaile Átha Cliath, agus é/í i gceannas ar Údarás Réigiúnach nua do Bhaile Átha Cliath. Bheadh an duine seo freagrach as straitéis iomlán príomhréimsí polasaí i mBaile Átha Cliath, lena n-áireofaí:

  • Bainistíocht úsáide talún
  • Iompar
  • Bainistíocht dramhaíola
  • Seirbhísí uisce

Ar Fud na Tíre

Is mian leis an gComhaontas Glas Méara a bheadh tofa go díreach a thabhairt isteach i gcathracha eile ar fud na tíre chomh maith, amhail Corcaigh, Port Láirge, Luimneach, Gaillimh agus Cill Chainnigh. Táimid ag iarraidh fíorchumhacht a thabhairt do dhuine a bheadh cuntasach do na vótálaithe seachas oifigigh shinsearacha comhairle nach bhfuil sainordú daonlathach ar bith acu.

Céard is féidir liom a dhéanamh?

Tá do thacaíocht de dhíth orainn ionas gur féidir fís seo na méaraí tofa go díreach a fhíorú.

Déan teagmháil le do Theachtaí Dála áitiúla le hiarraidh orthu tacú le reachtaíocht an Chomhaontais Ghlais.

Féach ar théasc iomlán ár mBille anseo (téacs Béarla):

Méara Bhaile Átha CliathMéara Bhaile Átha Cliath