Cairt na gComaitéirí

BACK

An mbíonn tú ag taisteal chun na hoibre?

An dóigh leat gur bocht an freastal a dhéanann an córas iompair in Éirinn ort?

Creideann an Comhaontas Glas gur gá athrú ó bhonn a dhéanamh ar pholasaí iompair na hÉireann.

Agus sin mar aidhm againn, tá Cairt Comaitéirí an pháirtí seolta againn.

Tá sraith beart ann le cabhrú le saol na ndaoine a bhíonn ag taisteal chun na hoibre, ar scoil, abhaile nó áit ar bith eile a fheabhsú trí amanna feithimh a laghdú, compord agus sábháilteacht a fheabhsú agus trí dhreasacht a thabhairt do dhaoine modhanna iompair atá níos folláine agus ar lú an truailliú a chruthaíonn siad a úsáid.

Léigh a thuilleadh faoi  anseo