Rotate your phone

Once that's done you'll be able to
experience the Green Party website perfectly.

Cairt na gComaitéirí

BACK

An mbíonn tú ag taisteal chun na hoibre?

An dóigh leat gur bocht an freastal a dhéanann an córas iompair in Éirinn ort?

Creideann an Comhaontas Glas gur gá athrú ó bhonn a dhéanamh ar pholasaí iompair na hÉireann.

Agus sin mar aidhm againn, tá Cairt Comaitéirí an pháirtí seolta againn.

Tá sraith beart ann le cabhrú le saol na ndaoine a bhíonn ag taisteal chun na hoibre, ar scoil, abhaile nó áit ar bith eile a fheabhsú trí amanna feithimh a laghdú, compord agus sábháilteacht a fheabhsú agus trí dhreasacht a thabhairt do dhaoine modhanna iompair atá níos folláine agus ar lú an truailliú a chruthaíonn siad a úsáid.

Léigh a thuilleadh faoi  anseo