Caighdeáin Foirgníochta a Fheabhsú

BACK

Céard a Tharlaíonn Má Cheannaíonn tú Teach Lochtach?

Samhlaigh dá mbeadh an t-airgead go léir a choigil tú caite agat ar áit chónaithe a cheannach faoi dheireadh ach go bhfuair tú amach go bhfuil lochtanna struchtúrtha uirthi ansin. Tá fadhb mhór le d’áit chónaithe nárbh fhéidir a bheith ar eolas agat nuair a cheannaigh tú é. Céard a dhéanfá?

Bhuel, rachfá ar ais chuig an duine nó an chuideachta a dhíol leat í, ar ndóigh. Ach céard a tharlaíonn má bhí an fhreagracht sin ar fhorbróir a chuaigh as gnó ag deireadh ré an Tíogair Cheiltigh ach nach bhfuil éinne eile ann le cabhrú leat? Nó céard a tharlóidh más gá tamall fada a chaitheamh ag dul i muinín an dlí agus gur baol do do shláinte agus do dhaoine eile do dhálaí maireachtála idir an dá linn. Caithfidh go mbeifeá ag súil le cúnamh éigin ón rialtas?

Tá cuid mhór úinéirí tí agus teaghlach ar fud na tíre a bhfuil cónaí orthu i bhfoirgnimh lochtacha agus ní hiad féin is cúis leis an gcás sin in aon chor. Beidh sé d’ualach strusmhar orthu billí móra a íoc (suas le €30,000 i gcásanna áirithe) chun na lochtanna a réiteach agus is minic iad ina gcónaí i ndálaí dainséaracha toisc nach bhfuil siad in acmhainn iad a dheisiú. Ní féidir leis an Rialtas seo a bheith dall ar a leithéid d’fhadhb sláinte poiblí ná ar a leithéid d’éagóir.  Ach in ainneoin go mbíonn an Chomhaontas ag iarraidh orthu arís agus arís eile gníomhú de réir thuarascáil an choiste Dála agus tacaíocht a thabhairt do na húinéirí tí seo in am an ghátair, níl rud ar bith déanta acu.

Féach ar Catherine Martin TD thíos agus í ag cur ceiste ar an Rialtas cén fáth nach bhfuil rud ar bith á dhéanamh.

 

Ár rún ar Chaighdeáin Foirgníochta

Ar an 22 Meitheamh 2017, rith an Dáil rún de chuid an Chomhaontais Ghlais inar iarradh ar an Rialtas reachtaíocht a thabhairt isteach le cabhrú leo siúd atá thíos le foirgnimh lochtacha, agus caighdeáin nua foirgníochta a thabhairt isteach. Leanfaimid de bhrú a chur ar an Rialtas chun go dtabharfaidh siad isteach an reachtaíocht seo mar ábhar práinne, ach tá do chúnamh de dhíth orainn.

Céard is Féidir Leatsa a Dhéanamh?

Tá do thacaíocht ag teastáil uainn chun brú leanúnach a chur ar d’ionadaithe ionas go ndéanfar na leasuithe seo.

Déan teagmháil le do Theachtaí Dála le hiarraidh orthu dul i mbun gnímh le cinntiú go rachaidh an rialtas i ngleic leis an bhfadhb seo go práinneach.

Léigh ár rún maidir le Caighdeáin Foirgníochta:

Téacs an RúinTéacs an Rúin