Wellbeing Indicators

GE2020 – Economy for People

GE2020 – Protecting Nature Matters

GE2020 – Caring Has Value

GE2020 – Climate

GE2020 – Housing

GE2020 – Fund Active Travel

GE2020 – Transport

GE2020 – Vibrant Rural Communities

Green Party Rural Manifesto

GE 2020 – Water Quality and Conservation

Green Party Manifesto General Election 2020

GE2020 – Public Transport First

Aighneacht Réamhbhuiséid an Chomhaontais Ghlais le haghaidh 2020

Foraoiseacht Gar don Dúlra

Cairt na gComaitéirí

Aistriú Cóir

Áiteanna Cónaithe Slána

Aighneacht Réamhbhuiséid an Chomhaontais Ghlais le haghaidh 2019

Ár mBille um Fhuinneamh Pobail

Méara Dírthofa do Bhaile Átha Cliath

Cabhraigh linn troid ar son méara feidhmiúcháin nua a dhéanfadh maoirseacht ar bheartas poiblí na cathrach.

An Ghéarchéim Thithíochta: Cíos Costais

Tá gá againn le cur chuige atá go hiomlán difriúil le dul i ngleic leis an ngéarchéim thithíochta. Is cuid den réiteach é samhail um "chíos costais".

Caighdeáin Foirgníochta a Fheabhsú

Samhlaigh dá mbeadh do choigilteas go léir caite agat ar theach, ach go bhfuair tú amach go raibh locht mór éigin air? Tá fadhb mhór leis nach bhféadfadh a bheith ar eolas agat nuair a cheannaigh tú é. Céard a dhéanfá?

Cosain ár bhFiadhúlra: Aisghair an tAcht Oidhreachta

Déanfaidh an tAcht Oidhreachta dóiteán dár gcomhshaol nádúrtha - táimid ag iarraidh é a stopadh.

An Ghéarchéim Thithíochta: Ár mBille um Chathracha Beo

Tá géarchéim thithíochta agus easpa dídine ann, ach tá ár gcathracha agus ár mbailte lán de láithreáin thréigthe fholmha. Is mian leis an gComhaontas Glas beocht a chur inár gcathracha agus inár mbailte arís trí bheocht a chur sna láithreáin thréigthe seo arís.

Ár mBille um Laghdú Dramhaíola

Cabhraigh liom deireadh a chur le dramhaíl phlaisteach gan ghá ó chupáin agus gréithre indiúscartha trí thacú lenár mbille.